Хубилай Сэцэн Хааны нэрэмжит
Одон Орон, Геофизикийн Хүрээлэн

Соронзон орон судлах салбар